Nya Varvet

Forkod
148000
Namn
Nya Varvet
Alias
Flottan
Indelning
1827-07-18 utbruten ur Förenade Kustförsamlingen (Göteborgs Karl Johan), 1931-01-01 (beslut 1919-05-16 och 1930-05-23) uppgått i Göteborgs Karl Johan.
Län
Västra Götalands
Övrigt
före 1816 hörde området till (Västra) Frölunda och Örgryte; 1876-05-05 territoriell; 1887-1895 särskilda kyrkostamrullor för Kronoarbetskåren, på landsarkivet i Uppsala; 1870-1907 särskilda kyrkoböcke
Husförhörslängd
1826-1939.
Arkiv
allt på landsarkivet, böckerna 1816-1826 är duplett till Amiralitetsvarvsförsamlingen