Ausås

Forkod
118207
Namn
Ausås
Indelning
tidigt införlivat Humlarp.
Län
Kristianstads
Pastorat
  • 1858 Ausås och Strövelstorp, 1858- 11 - 01-1961 eget, 1962- Strövelstorp.
Husförhörslängd
(1692), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Ausås
Geo-id
118207000
Tid
0 - 9999