Nykil

Forkod
58011
Namn
Nykil
Indelning
medeltiden utbruten ur Gammalkil, 1736-01-09 utbrutet Ulrika.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Nykil, Gammalkil och Ulrika.
Husförhörslängd
1789,

Administrativ historik

Namn
Nykil
Geo-id
58011000
Tid
0 - 9999