Nykyrka

Forkod
162203
Namn
Nykyrka
Indelning
1655 utbruten ur Sandhem.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Sandhem.
Husförhörslängd
(1759), 1790-.

Administrativ historik

Namn
Nykyrka (r-län)
Geo-id
162203000
Tid
1655 - 9999