Nykyrka

Forkod
48012
Namn
Nykyrka
Län
Södermanlands
Pastorat
Stigtomta.
Husförhörslängd
1794-.

Administrativ historik

Namn
Nykyrka (d-län)
Geo-id
48012000
Tid
0 - 9999