Nykyrke

Forkod
168400
Namn
Nykyrke
Indelning
medeltiden, läge oklart, möjligen vid Nykyrke i Södra Fågelås, där ett kapell fanns kvar på 1700-talet.
Län
Skaraborgs