Nymö

Forkod
118020
Namn
Nymö
Län
Kristianstads
Pastorat
Fjälkinge.
Husförhörslängd
(1683), 1791-.

Administrativ historik

Namn
Nymö
Geo-id
118020000
Tid
0 - 9999