Nynäshamn

Forkod
19201
Namn
Nynäshamn
Indelning
1947-01-01 utbruten ur Ösmo.
Län
Stockholms
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Nynäshamn
Geo-id
19201000
Tid
1947 - 9999
pre
Ösmo 19204001
0 - 1946