Nysätra

Forkod
38129
Namn
Nysätra
Län
Uppsala
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1923 Nysätra och Österunda, 1923-05-01-1945 eget, 1946-1961 Torstuna, 1962-1982 Långtora, 1983- Gryta.
Husförhörslängd
1689-.

Administrativ historik

Namn
Nysätra (c-län)
Geo-id
38129000
Tid
0 - 9999