Axberg

Forkod
188012
Namn
Axberg
Indelning
1575 utbrutet Dylta bruksförsamling, 1819 införlivat Dylta.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Pastorat
tidigare eget, 1575-1687 Ax berg, Hovsta och Dylta bruk, 1688-1808 Axberg och Hovsta, 1808-02-12-1819 Axberg, Hovsta och Dylta bruksförsamling, 1819-1961 Axberg och Hovsta, 1962Axberg, Hovsta, Kil och
Husförhörslängd
1707-.

Administrativ historik

Namn
Axberg
Geo-id
188012000
Tid
0 - 9999