Bäck

Forkod
166303
Namn
Bäck
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1956 Fredsberg, 1957- Töreboda.
Husförhörslängd
1806-.

Administrativ historik

Namn
Bäck
Geo-id
166303000
Tid
0 - 9999