Odensvi

Forkod
88312
Namn
Odensvi
Län
Kalmar
genom beslut 1982-12-16 överfört Stuverum 1:1 i Tallsebo by samt Vårdslunda 2:8 från Hycklinge i Östergötlands län till Odensvi i Kalmar län.
Pastorat
-1961 eget, 1962- Gamleby.
Husförhörslängd
(1713), 1740-.

Administrativ historik

Namn
Odensvi (h-län)
Geo-id
88312000
Tid
0 - 9999