Offerdal

Forkod
230908
Namn
Offerdal
Alias
Aflodal
Indelning
1925-01-01 indelad i två kbfd: Offerdals kbfd och Rönnöfors kbfd, 1984-12-31 kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Jämtlands
-1810 Västernorrlands län, 1810-05-07- Jämtlands län.
Övrigt
-1941 vissa kyrkobokförda i Hotagens och Undersåkers lappförsamlingar.
Pastorat
tidigare eget, omkring 1490-1856 Offerdal, Alsen och Mattmar, 1856-02-02- eget.
Husförhörslängd
1734-.
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Offerdal
Geo-id
230908000
Tid
0 - 9999