Öggestorp

Forkod
68018
Namn
Öggestorp
Län
Jönköpings
Pastorat
tidigt eget, från omkring 1400 Rogberga.
Husförhörslängd
1751-.

Administrativ historik

Namn
Öggestorp
Geo-id
68018000
Tid
0 - 9999