Backa

Forkod
148020
Namn
Backa
Län
Västra Götalands
Pastorat
-1928 Säve, 1928-05-01 (beslut 1922-11-03 och 1927-07-08)-1961 Backa och Tuve, 1962 eget.
Husförhörslängd
1795-
Arkiv
1874-12- 04 stora delar förstörda vid brand.

Administrativ historik

Namn
Backa
Geo-id
148020000
Tid
0 - 9999