Öja

Forkod
78016
Namn
Öja
Län
Kronobergs
Pastorat
tidigare Öja och Bergunda, senast 1400 Bergunda.
Husförhörslängd
1740-.

Administrativ historik

Namn
Öja (g-län)
Geo-id
78016000
Tid
0 - 9999