Öjaby

Forkod
78018
Namn
Öjaby
Län
Kronobergs
Pastorat
-1924 Öjaby och Härlöv, 1924-05-01-1985 Växjö domkyrkoförsamling, 1986- Öjaby, Ör och Ormesberga.
Husförhörslängd
1751-.

Administrativ historik

Namn
Öjaby
Geo-id
78018000
Tid
0 - 9999