Okome

Forkod
138217
Namn
Okome
Län
Hallands
Pastorat
-1961 Okome, Köinge och Svartrå, 1962- Vessige.
Husförhörslängd
1791

Administrativ historik

Namn
Okome
Geo-id
138217000
Tid
0 - 9999