Bäckaby

Forkod
68506
Namn
Bäckaby
Län
Jönköpings
Pastorat
mycket tidigt eget, sedan Fröderyd.
Husförhörslängd
(1688), 1717-

Administrativ historik

Namn
Bäckaby
Geo-id
68506000
Tid
0 - 9999