Ölanda

Forkod
168200
Namn
Ölanda
Indelning
1452 uppgått i Istrum.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Eggby.