Ölme

Forkod
178106
Namn
Ölme
Alias
Ölmehärad
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Övrigt
tidvis gemensam kyrkoherde med Kristinehamn, men egentligen skilda pastorat.
Pastorat
-1586 Ölme och Varnum, 1586-07-01-1594 Ölme, Varnum och Karlskoga, 1594-1642 Ölme och Varnum, 1642-1961 eget, 1962-1973 Väse, 1974- Kristinehamn.
Husförhörslängd
1747-.

Administrativ historik

Namn
Ölme
Geo-id
178106000
Tid
0 - 9999