Onslunda

Forkod
116008
Namn
Onslunda
Län
Kristianstads
Pastorat
Tranås.
Husförhörslängd
(1687), 1804-.
Arkiv
1795 brand.

Administrativ historik

Namn
Onslunda
Geo-id
116008000
Tid
0 - 9999