Oppeby

Forkod
51306
Namn
Oppeby
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 Hägerstad, 1962- Tjärstad.
Husförhörslängd
1792-

Administrativ historik

Namn
Oppeby
Geo-id
51306000
Tid
0 - 9999