Ör

Forkod
156106
Namn
Ör
Indelning
före 1550 införlivat Mustasäter.
Län
Älvsborgs
Pastorat
-omkring 1550 Ör, Holm, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, Järn, Östanå och Mustasäter, sedan -1927 Ör, Dalskog, Skållerud, Gunnarsnäs, Holm och Järn, 1927-05-01- Ör, Dalskog och Gunnarsnäs.
Husförhörslängd
(1779), 1808-.

Administrativ historik

Namn
Ör (p-län)
Geo-id
156106000
Tid
0 - 9999