Ör

Forkod
78027
Namn
Ör
Län
Kronobergs
Pastorat
-1985 Moheda, 1986- Öjaby.
Husförhörslängd
1785-.

Administrativ historik

Namn
Ör (g-län)
Geo-id
78027000
Tid
0 - 9999