Ore

Forkod
203104
Namn
Ore
Indelning
omkring 1441 utbruten ur Orsa.
Län
Dalarnas
1934-01-01 överfört del av Finsthögst från Ore i Kopparbergs län till Voxna i Gävleborgs län.
Pastorat
omkring 14411607 Orsa, 1607-01-28- eget.
Husförhörslängd
1690-
Arkiv
dispensarkiv, hela arkivet i Ore.

Administrativ historik

Namn
Ore
Geo-id
203104000
Tid
0 - 9999