Örkened

Forkod
116302
Namn
Örkened
Alias
Nykyrke
Indelning
tidigt utbruten ur Glimåkra.
Län
Kristianstads
Pastorat
-1867 Glimåkra, 1868- eget.
Husförhörslängd
(1696), 1772-.
Arkiv
1741 brandskadat.

Administrativ historik

Namn
Örkened
Geo-id
116302000
Tid
0 - 9999