Orlunda

Forkod
58412
Namn
Orlunda
Län
Östergötlands
Pastorat
-1872 eget, 1872-05-01-1941 Hagebyhöga, 1942-1961 Fivelstad, 1962- Varv och Styra.
Husförhörslängd
1776

Administrativ historik

Namn
Orlunda
Geo-id
58412000
Tid
0 - 9999