Ormesberga

Forkod
78026
Namn
Ormesberga
Län
Kronobergs
Pastorat
-1961 Berg, 1962-1985 Moheda, 1986- Öjaby.
Husförhörslängd
1795-

Administrativ historik

Namn
Ormesberga
Geo-id
78026000
Tid
0 - 9999