Orsa utom Skattunge

Forkod
203400
Namn
Orsa utom Skattunge
Indelning
Orsa utom Skattunge är beteckningen på SCB för område som kan jämställas med kbfd.
Län
Dalarnas
Husförhörslängd
-1986.

Administrativ historik

Namn
Orsa
Geo-id
203402000
Tid
0 - 9999