Örsjö

Forkod
126410
Namn
Örsjö
Län
Skåne
Pastorat
Villie.
Husförhörslängd
(1683), 1807-.

Administrativ historik

Namn
Örsjö (m-län)
Geo-id
126410000
Tid
0 - 9999