Osby

Forkod
116301
Namn
Osby
Län
Kristianstads
Pastorat
-1866 Osby och Loshult, 1866-1973 eget, 1974- Osby och Visseltofta.
Husförhörslängd
(1683), 1781-
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Osby
Geo-id
116301000
Tid
0 - 9999