Oskar

Forkod
88108
Namn
Oskar
Alias
Mortorps kapell
Indelning
utbruten ur Mortorp som kapellförsamling.
Län
Kalmar
Pastorat
-1961 Mortorp, 1962-1976 Karlslunda, 1977- Madesjö.
Husförhörslängd
1805-.

Administrativ historik

Namn
Oskar
Geo-id
88108000
Tid
0 - 9999