Bäl

Forkod
98012
Namn
Bäl
Län
Gotlands
Pastoratskod
120102
Pastorat
-1932 Hejnum, 1932-05-01(beslut 1919-08-29 och 1931-06-05)-1961 Källunge, 1962- Väskinde.
Husförhörslängd
1690-1922, 1940-.
Arkiv
1940 brand, 1862-1894 års husförhörslängd skadad, avskrift på landsarkivet.

Administrativ historik

Namn
Bäl
Geo-id
98012000
Tid
0 - 9999