Össeby-Garn

Forkod
11507
Namn
Össeby-Garn
Alias
Ösby, Össeby
Indelning
1838 införlivat Garn.
Län
Stockholms
Övrigt
kyrkan är Garns gamla.
Pastorat
  • 1500-talet Garn, 1500-talet - 1838 Össeby och Garn, 1838-1923 eget, 1923-05-01-1961 Össeby-Garn, Vada och Angarn, 1962- Össeby-Garn, Vada, Angarn och Kårsta.
Husförhörslängd
1749-

Administrativ historik

Namn
Össeby-garn
Geo-id
11507000
Tid
0 - 9999