Össjö

Forkod
118212
Namn
Össjö
Alias
Odensjö
Län
Kristianstads
Pastorat
1555-1681 Össjö och Tåssjö, 1681(beslut 1673-05-14)-1731 Össjö, Tåssjö, Munka-Ljungby och Ängelholm, 1731-01-22-1736 Össjö, Tåssjö och Munka-Ljungby, 1736-1961 Ossjö och Tåssjö, 1962-1973 Ostra Ljungb
Husförhörslängd
(1683), 1813-.

Administrativ historik

Namn
Össjö
Geo-id
118212000
Tid
0 - 9999