Östad

Forkod
152404
Namn
Östad
Län
Älvsborgs
Pastorat
-1663 Starrkärr, 1663-1961 eget, 1962- Stora Lundby.
Husförhörslängd
1803-.

Administrativ historik

Namn
Östad
Geo-id
152404000
Tid
0 - 9999