Östanå

Forkod
156100
Namn
Östanå
Indelning
omkring 1550 uppgått i Holm.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Ör.