Österbitterna

Forkod
166000
Namn
Österbitterna
Indelning
1818 uppgått i Bitterna.
Län
Skaraborgs
Pastorat
Västerbitterna.
Husförhörslängd