Österby bruksförsamling

Forkod
38200
Namn
Österby bruksförsamling
Indelning
1735 utbruten ur Film, senare uppgått i Film.
Län
Uppsala
Pastorat
Film.
Husförhörslängd
1712-.