Österfärnebo

Forkod
218105
Namn
Österfärnebo
Alias
Färnebo
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 176206-29- Gävleborgs län (huvuddelen), förr del (Grönsinka ångsåg) i Kopparbergs län, nu helt i Gävleborgs län.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1692-.

Administrativ historik

Namn
Österfärnebo
Geo-id
218105000
Tid
0 - 9999