Östergarn

Forkod
98047
Namn
Östergarn
Alias
Nyagarn
Län
Gotlands
Pastorat
-1658 Östergarn och Gammelgarn, 1659-1961 Östergarn, Gammelgarn och Ardre, 1962- Östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Anga och Ala.
Husförhörslängd
1783-.

Administrativ historik

Namn
Östergarn
Geo-id
98047000
Tid
0 - 9999