Österplana

Forkod
166118
Namn
Österplana
Län
Skaraborgs
Pastorat
-1961 Österplana och Kestad, 1962- Forshem.
Husförhörslängd
(1740), 1829-.

Administrativ historik

Namn
Österplana
Geo-id
166118000
Tid
0 - 9999