Österslöv

Forkod
118011
Namn
Österslöv
Län
Kristianstads
Pastorat
-1961 eget, 1962-1984 Österslöv och Fjälkestad, 1985- Nosaby.
Husförhörslängd
(1683), 1793-.

Administrativ historik

Namn
Österslöv
Geo-id
118011000
Tid
0 - 9999