Österunda

Forkod
38135
Namn
Österunda
Län
Uppsala
-1970 Västmanlands län, 1971- Uppsala län.
Pastorat
medeltiden eget, sedan -1923 Nysätra, 1923-05-01-1961 Torstuna, 1962- Simtuna.
Husförhörslängd
1768 -.

Administrativ historik

Namn
Österunda
Geo-id
38135000
Tid
0 - 9999