Östervåla

Forkod
191706
Namn
Östervåla
Alias
Våla
Län
Västmanlands
-1863 huvuddelen i Västmanlands län, del (Ingeborgsbo) i Uppsala län, 1863-07-22 överfört Ingeborgsbo till Tierp i Uppsala län, 1863- helt i Västmanlands län, 1890 återfört Ingeborgsbo till Östervåla,
Övrigt
födelser vid Östervåla sjukstuga 1942-1946 införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1961 eget, 1962- Östervåla och Harbo.
Husförhörslängd
1748-.

Administrativ historik

Namn
Östervåla
Geo-id
191706000
Tid
0 - 9999