Bälinge

Forkod
158200
Namn
Bälinge
Indelning
1967-01-01 uppgått i Alingsås.
Län
Älvsborgs
Pastorat
till 1700-talet Alingsås landsförsamling, sedan -1966 Alingsås (stadsförsamling).
Husförhörslängd
1732-1966.

Administrativ historik

Namn
Bälinge (p-län)
Geo-id
158201003
Tid
0 - 1966
succ
Alingsås 158201000
1967 - 9999