Östervallskog

Forkod
176509
Namn
Östervallskog
Län
Värmlands
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
-1918 Holmedal, 1918-05-01- Töcksmark.
Husförhörslängd
(1778), 1804-.

Administrativ historik

Namn
Östervallskog
Geo-id
176509000
Tid
0 - 9999