Östhammar

Forkod
38201
Namn
Östhammar
Indelning
1368-03-25 utbruten ur Börstil.
Län
Uppsala
-1970 Stockholms län, 1971- Uppsala län.
Övrigt
födelser vid Östhammars lasarett 1911-1946 införda i särskild födelsebok i kyrkoarkivet.
Pastorat
-1971 Börstil, 1972- Östhammar, Börstil, Harg, Valö och Forsmark.
Husförhörslängd
1773-.

Administrativ historik

Namn
Östhammar
Geo-id
38201000
Tid
0 - 9999