Bälinge

Forkod
38021
Namn
Bälinge
Län
Uppsala
1923-01-01 överfört Vissbo (Harbos del i Uppsala län) till Bälinge.
Pastorat
-1923 eget, 1923-05-01-1961 Bälinge, Akerby och Jumkil, 1962- Bälinge, Åkerby, Jumkil och Börje.
Husförhörslängd
1685-

Administrativ historik

Namn
Bälinge (c-län)
Geo-id
38021000
Tid
0 - 9999